22/04/2021

miasto / budynki / ludzie
online
Wokół zrównoważonego budownictwa

zrównoważony rozwój i przyszłość miast

– to projektowanie, budowanie i użytkowanie budynków odpornych na zmiany klimatu, mających wpływ na zdrowie, komfort i jakość życia ludzi. Środowisko budowlane ma duży wpływ na jakość naszego życia. Leży u podstaw naszej społeczności, ponieważ obejmuje wszystkie rodzaje budynków i infrastrukturę miejską, które wspierają nasze codzienne życie – nasze domy, szkoły, miejsca pracy, czyniąc nasze miasta przyjaznymi.

ważne

tematy zrównoważonego budownictwa

angażujące

rozmowy i inspirujące case studies

online

z każdego miejsca

szkolenie. 8.00-9.30

potrzeba bioróżnorodności: działanie i infrastruktura

Utrata różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemu to według unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 największe zagrożenia dla ludzkości w następnym dziesięcioleciu. Kryzys bioróżnorodności i klimatyczny są ze sobą ściśle związane, a my coraz dotkliwiej odczuwamy w miastach skutki tych zmian. Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się o możliwych rozwiązaniach sprzyjających odporności na zmiany klimatyczne.
Poznasz również zasady kształtowania oraz dbania o bioróżnorodność w miastach. Korzyści z zazielenienia obszarów miejskich i podmiejskich. Wpływ ogrodów i gospodarstw rolnych w nowoczesnej formie… i wiele więcej. Porozmawiamy również o infrastrukturze, poznasz innowacyjne elementy zielonej i małej infrastruktury bazującej na ekologicznych rozwiązaniach Smart City.

Aleksandra Szurlej-Kielańska

Tactus

Ornitolog i pasjonat ochrony przyrody w zrównoważonym budownictwie, audytor ekologiczny.
Od ponad 10 lat skutecznie wspiera specjalistów branży budowlanej i projektowej w ochronie środowiska przyrodniczego na każdym etapie inwestycji. Doradca wielu czołowych firm deweloperskich w zakresie podnoszenia potencjału inwestycji poprzez ekologiczne i proprzyrodnicze rozwiązania.
Propagator wiedzy, dobrych praktyk oraz wykorzystywania innowacyjnych narzędzi do ochrony bioróżnorodności i dostosowania miast do zmian klimatycznych.
Autor wystąpień i publikacji w branżowych czasopismach, współautor Poradnika ochrony ptaków przed kolizjami ze szklanymi budynkami.
Zaangażowana w działania Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Piotr Hołubowicz

SEEDiA

Inżynier po Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie ukończył kierunek automatyka i robotyka na specjalności robotyka.
Jeszcze podczas studiów, w 2013 r., założył swój pierwszy start-up, w którym zajmował się produkowaniem drukarek 3D (3dproto sp. z o.o.). Drukarka flexFORM znalazła się w kilku topowych rankingach międzynarodowych. Założyciel studium projektowego versatilex, były Research Manager integer.pl s.a.
W 2015 roku stworzył pierwszy prototyp ławki solarnej, która została pierwszym produktem założonej w 2016 r. SEEDiA Sp z o.o, która jest liderem w kraju i jedną z wiodących spółek na świecie w dostarczaniu produktów małej inteligentnej architektury dla zastosowań Smart City. Produkty spółki zdobywają wiele nagród wzorniczych oraz wyróżnień za innowacyjność.

Koszt szkolenia: 100 zł + 23% VAT

wejście 1: panel dyskusyjny. 10.00-11.00

zrównoważone miasta

Moderowanie miast – rola architekta
Zieleń uspołecznia – bioróżnorodność w mieście
Cyrkularne miasto
Funkcje budynków
Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe
Architektura kształtuje zachowania
Elastyczne i odporne miasto (odporne na zmiany klimatu)
Elektromobilność

Błażej Szymczyński

JW+A, moderator panelu

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, a także studiował na FH München w Niemczech oraz studiach podyplomowych Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie.
Pracuje w firmie JW+A gdzie zajmuje się doradztwem w zakresie zielonych certyfikacji LEED i BREEAM. Brał udział w procesie certyfikacji dla ponad 50 różnych obiektów. Posiada akredytacje BREEAM Asssessor, LEED Green Associate, Fitwel Ambassador i Audytor Certyfikacji ZIELONY DOM.
Aktywnie działa również w Kole Architektury Zrównoważonej w warszawskim oddziale SARP, w którym m.in. współtworzy akcję „Architekci dla Klimatu”.

Sylwia Buźniak

innogy Polska

Ekonomistka i działaczka społeczna angażująca się w ochronę środowiska. Z innogy Polska związana od 10 lat, gdzie swoją energią wspiera rozwój produktów oraz rozwiązań ekologicznych na rynku deweloperskim. Jako ekspert branży energetycznej współpracuje z  firmami deweloperskimi w kształtowaniu w Polsce zrównoważonego budownictwa. Świat fotowoltaiki, elektromobilności oraz OZE jest dla niej priorytetem w działaniu na rzecz powstawania zielonych miast.

Łukasz Ciszewski

Assa Abloy

Magister politologii na Uniwersytecie Gdańskim i absolwent studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, HR, pedagogicznych oraz inspektor ppoż. Od ponad 10 lat wykonuje pracę w obszarze szeroko pojętego BHP oraz zrównoważonego rozwoju w różnych sektorach przemysłu oraz produkcji.

Z Assa Abloy związany od ponad 3 lat, gdzie odpowiada za rejon Europy Wschodniej. Doświadczony trener w zakresie prowadzenia szkoleń oraz warsztatów. Wraz z grupami zadaniowymi tworzy, wprowadza oraz nadzoruje zadania powiązane z prewencją wypadkową oraz ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne wynikające z prowadzonej przez firmę działalności i wytwarzanych produktów.

Magdalena Gruna

Vectorworks Polska

Projektant z wieloletnim i szerokim doświadczeniem zawodowym oraz nauczyciel akademicki.
Tytuł architekta uzyskała na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, tam również obroniła pracę doktorską.
Obecnie zajmuje się wdrażaniem zaawansowanego oprogramowania CAD/BIM do procesu dydaktycznego na uczelniach w całej Polsce. Pracuje nad rozwojem programu i przygotowuje procedury zastosowania oprogramowania Vectorworks w różnych dziedzinach. Prowadzi zajęcia o wszechstronnej tematyce.

wejście 2: panel dyskusyjny. 13.00-14.00

Ograniczony ślad węglowy: Mapa Drogowa Dekarbonizacji Budownictwa

Teraz jest czas na działanie i każdy musi wejść na drogę: the road to zero.
Aby wejść na drogę do net zero, sektor zielonego budownictwa może wykorzystać nadchodzące możliwości i pozytywne trendy. A mapy dekarbonizacji pokażą jak tą drogą podążać. Rządy krajowe muszą zwiększyć zaangażowanie w długoterminowe strategie klimatyczne oraz wsparcie dla regulacji mających na celu przyspieszenie transformacji do budynków o zerowej emisji netto.

Alicja Kuczera

PLGBC, moderatorka panelu

Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Przewodnicząca Europe Regional Network w World Green Building Council.
Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA na Coventry University.
Orędowniczka zrównoważonego rozwoju, który zawsze znajdował się w kręgu jej zainteresowań. Obszarami zrównoważonego budownictwa, które szczególnie zajmują Alicję są: budynki cyrkularne oraz proces dekarbonizacji budownictwa.
Autorka licznych raportów i publikacji, uznanych w branży budownictwa i nieruchomości. Prelegentka wielu konferencji i seminariów, organizowanych w kraju i za granicą.
Prywatnie mama, miłośniczka podróży (odwiedziła 79 krajów ze 196 planowanych) i ekologicznego, zdrowego trybu życia.

Robert Adamczyk

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Robert Adamczyk – Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W Banku zajmuje się analizą ESG projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz byłych republikach Związku Radzieckiego. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomię oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD – Task Force for Nature-related Financial Disclosure). Współpracuje obecnie nad projektem wytycznych dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych.

Do 2004 r. Robert był Dyrektorem Działu Ochrony Środowiska w WS Atkins Polska. Jest absolwentem Kings College London oraz Imperial College London i od 1993 roku pracował głownie w Europie Środkowo-Wschodniej. Robert jest wiodącym audytorem IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz asesorem środowiskowym i członkiem RICS Europe.

Agata Golec

Skanska

Główna Specjalistka ds. Zielonego Biznesu w budowlanej spółce Skanska, gdzie odpowiada za analizę i raportowanie śladu węglowego firmy oraz wdraża proces liczenia emisji na projektach budowlanych. Współtwórczyni mapy drogowej dojścia do neutralności klimatycznej Skanska Central Europe i członkini grupy roboczej opracowującej biznesplan Skanska Central Europe w zakresie klimatu.
Od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w trzecim sektorze. Współpracowała z takimi organizacjami jak WWF, Koalicja Klimatyczna, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja Sendzimira, realizując projekty z zakresu polityki klimatycznej, energooszczędnego budownictwa czy ochrony bioróżnorodności.
Autorka artykułów, wywiadów i publikacji na temat zrównoważonego rozwoju, energii i klimatu.

Piotr Jurkiewicz

OW SARP, Architekci dla Klimatu

Architekt IARP, Wiceprezes Zarządu OW SARP ds. architektury kryzysu klimatycznego, Architekci Dla Klimatu.
Absolwent WAPW, współwłaściciel warszawskiej pracowni ArDJ, certyfikowany projektant budownictwa pasywnego, sędzia konkursowy SARP, współzałożyciel Koła Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego SARP, od października 2019 r. wiceprezes zarządu OW SARP ds. architektury kryzysu klimatycznego.

Janusz Mizerny

Sweco Polska

Starszy Inżynier ds. efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, a także koordynator ds. neutralności klimatycznej w Sweco Polska. Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się konsultingiem z zakresu zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju, OZE i efektywności energetycznej. Współpracował z ONZ przy projektach redukujących emisje gazów cieplarnianych w ramach Clean Development Mechanism. Od ponad 7 lat angażuje się w realizacje projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej, a także w tematykę zrównoważonego budownictwa i urbanistyki oraz minimalizacji śladu węglowego. Absolwent Politechniki Łódzkiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania energią oraz audytów energetycznych. Poza pracą prowadzi bloga o ekologii Green Projects oraz jako Członek Zarządu angażuje się w działa Fundacji Miasta Przyszłości.

wejście 3. 15.00-16.00

Premiera Raportu Certyfikacja zielonych budynków w liczbach 2021

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało szóstą edycję Raportu Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach 2021.
Organizacja prowadzi bazę budynków certyfikowanych w obecnych w Polsce systemach certyfikacji: BREEAM, DGNB, GBS, HQE, LEED i WELL, a raport jest analizą rocznych zmian na rynku zrównoważonych, certyfikowanych obiektów w naszym kraju.

Ewa Kowalska-Ocneanu

WSP Polska, moderatorka panelu

Ewa jest Szefem Działu Zrównoważonego Rozwoju WSP Polska z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem, głównie w sektorze budownictwa, sieci handlowych i nieruchomości. Ewa pracowała dla wielu firm międzynarodowych, doradzając w zakresie zielonego budownictwa, zrównoważonego rozwoju, zarządzania odpadami, efektywności energetycznej i CSR. Ewa jest asesorem BREEAM International, audytorem BREEAM In-Use, BREEAM Accredited Professional oraz asesorem BREEAM Communities. Pomaga klientom w osiąganiu zielonych certyfikatów w Polsce i w regionie Europy Środkowej. Ewa ma doświadczenie w zarządzaniu projektami i jest zaangażowana bezpośrednio w ponad 30 projektów obejmujących obiekty biurowe, przemysłowe, handlowe i mieszkaniowe.

Dorota Bartosz

PLGBC, ekspert

Ekspert w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC, realizującym międzynarodowe projekty Smarter Finance for Families oraz Build Upon, związane m.in. z efektywnością energetyczną budownictwa mieszkaniowego, istniejącego i nowopowstałego.
Doktor inż. z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.
Dydaktycznie związana z tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji, przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w budownictwie. Wykładowczyni kilkudziesięciu edycji studiów podyplomowych: Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Emilia Dębowska

Panattoni Development Europe

Senior Marketing & Sustainability Manager. W zakresie jej kompetencji jest zarządzanie strategią Panattoni Go Earthwise oraz rozwój tej koncepcji w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym analizowanie najbardziej efektywnych europejskich rozwiązań stosowanych m.in. w Anglii, Holandii, Niemczech i Czechach oraz współpraca z najlepszymi pracowniami architektury zieleni. Emilia jest także odpowiedzialna za realizację działań marketingowych zielonych rozwiązań Panattoni.
Emilia jest związana z rynkiem nieruchomości od ponad 13 lat w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Przed dołączeniem do zespołu Panattoni pracowała m.in. w Metro Properties, BNP Paribas Real Estate czy w Banku BPH
Emilia posiada dyplom WSB-National Louis University (marketing i zarządzanie). Ukończyła także studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie.

Ewelina Grodzicka

HB Reavis Poland

Od początku kariery zaangażowana w tematykę zrównoważonego budownictwa. Pracowała w firmie budowlanej, gdzie brała udział w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych mających na celu wprowadzenie innowacyjnych, prośrodowiskowych rozwiązań w budownictwie.

Ukończyła wydział Inżynierii Środowiska na SGGW oraz tożsamy wydział na uczelni Cukurova University w Turcji w ramach programu Erasmus. Posiada aktywne uprawnienia WELL AP. Obecnie jest zaangażowana w certyfikację WELL, BREEAM, Health and Safety, Obiekt bez barier budynków HB Reavis w Warszawie. Oprócz tego kieruje międzynarodowym zespołem odpowiedzialnym ze certyfikację budynków HB Reavis w Europie.

zabawa i edukacja

bądź w klimacie

W ramach Światowego Dnia Ziemi podziel się tym, co kochasz w naszej planecie.
Zachęć domowników do napisania albo narysowania, albo po prostu rozmowy – co robicie dla Ziemi, jakie macie codzienne nawyki, co się Wam udało zrobić dla ochrony zasobów i działań przyjaznych środowisku.
Możecie zdecydować się na wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim życiu, aby zmniejszyć swój ślad węglowy i pomóc planecie.
Dlaczego więc nie zabrać się za to razem i nie wymyślić planu? Możecie się też świetnie przy tym bawić!

film

nasze zadanie

„Nasze zadanie” to eksperymentalny, 5-minutowy film z prof. Szymonem Malinowskim, zmontowany w całości z materiałów z recyklingu.
Film przedstawia zdanie prof. Malinowskiego na temat tego, co każdy z nas może zrobić, by walczyć z globalnym ociepleniem.
Wesprzyjcie kolejną produkcję filmową Ramsey United, „Nadzieja umiera ostatnia” o młodzieżowych aktywistach klimatycznych. Można to zrobić w serwisie zrzutka.pl.

partner strategiczny

partnerzy wspierający

patroni wspierający

patronat społeczny

patroni medialni

trochę pomysłów

13 aktywności na każdy dzień

13 aktywności, które możesz zrealizować już dziś!
Dla nas każdy dzień jest Dniem Ziemi.
Jeśli czujesz to samo, podpowiadamy 13 działań, które sprawią, że coś się zmieni, każdego dnia w roku. Masz na to wpływ!

Przekonaj ulubiony lokal, szkołę, do której chodzi Twoje dziecko, albo administrację budynku biurowego do wyboru wielorazowych naczyń, tac i przyborów kuchennych w stołówce. Podejmij zobowiązanie!

Pij kranówkę, używaj butelki na wodę wielokrotnego użytku, aby znacznie ograniczyć zużycie plastiku.

Zrezygnuj z subskrypcji drukowanych katalogów. Możesz przekazać darowiznę np. na rzecz https://www.lasnazawsze.org.pl/ aby zasadzić nowe drzewa!

Lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu? Wesprzyj akcję wielkiego globalnego sprzątania i zbieraj śmieci podczas spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Nie przycinaj trawnika „na zapałkę”, wybierz raczej łąkę kwietną niż samą trawę, zadbaj o posadzenie krzewów i drzew w swoim ogrodzie lub ogrodzie osiedlowym – to proste sposoby na przyciągnięcie owadów zapylających, ptaków śpiewających, a nawet innych zwierząt, dzięki którym okolica stanie się przyjemna, a bioróżnorodność wzrośnie.

Drzewa to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego środowiska. Znacznie obniżają temperaturę powietrza i podwyższają jego wilgotność, magazynują wodę, oczyszczają powietrze, dają cień… – dzięki drzewom poprawia się nasz komfort i zdrowie.

Bądź częścią zmiany. Zmień swoją dietę, aby przeciwdziałać zmianom klimatu! Ogranicz spożycie mięsa. Zapoznaj się z przepisami na potrawy roślinne, polecamy https://www.jadlonomia.com/

Zanieczyszczenie plastikiem jest jednym z najważniejszych problemów środowiskowych, z jakimi mamy dziś do czynienia. Oblicz swoje osobiste zużycie tworzyw sztucznych, a następnie spróbuj ograniczyć jednorazowe tworzywa sztuczne. Korzystaj z opakowań wielokrotnego użytku, wybieraj opakowania nadające się do recyklingu!

Przygotowywanie posiłków to jeden z największych sposobów, w jaki możesz pomóc zmniejszyć swój ślad żywnościowy. Pomyśl, co możesz zmienić, aby powstrzymać marnowanie żywności.

Kupuj mniej – nie kupuj „przy okazji”, na zapas (ubrań, kosmetyków itd.), pilnuj daty przydatności do spożycia produktów żywnościowych, żeby ich nie zmarnować. Świeże owoce i warzywa kupuj w ograniczonej ilości, żeby nie zdążyły się zepsuć.

Polska ma bardzo małe zasoby wody. Włącz proste działania proekologiczne do swojej codziennej rutyny. Bierz krótszy prysznic (zrezygnuj z brania kąpieli), zamontuj perlatory w baterii kranowej. Poczujesz realne korzyści w postaci oszczędności wody.

Oszczędzaj energię elektryczną i wyłączaj światło, gdy wychodzisz z pokoju. Wyłączaj zasilanie na noc (listwę).

Ustaw domek dla owadów. Hotel gwarantuje schronienie dla owadów, które odwdzięczą się zapyleniem roślin, a także walką z niechcianymi szkodnikami. Takie domki to także miejsce zimowania owadów. Możesz go zrobić samodzielnie i ustawić w ogrodzie albo zgłosić pomysł do zarządcy osiedla / zarządcy budynku biurowego.